Bel vrijblijvend voor een gratis advies 030 – 760 11 04

Bedrijfsongeval

Er is sprake van een bedrijfsongeval indien een werknemer tijdens de uitoefening van zijn werk (tijdens werktijd dus) letsel oploopt. In die gevallen is de werkgever aansprakelijk voor de schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer of de werkgever erin slaagt te stellen en bewijzen dat hij alle maatregelen heeft genomen die in redelijkheid van hem kunnen worden gevergd om dit soort ongevallen te voorkomen. De werkgever heeft in dit laatste geval voldaan aan de zogeheten wettelijke zorgplicht. Voor de beantwoording van deze laatste vraag is van belang of er een Risico Inventarisatie en Evaluatie beschikbaar is, toolbox meetings worden gehouden etc etc. Minstens zo belangrijk is of de werkgever simpelweg veiligheidsvoorschriften heeft en ook aantoonbaar toeziet op naleving van deze veiligheidsvoorschriften. Het arbeidsomstandigheden besluit geeft doorgaans al veel inzicht en voorschriften over hetgeen onder veilig werken wordt verstaan.

Het komt er kortweg op neer dat als de werknemer erin slaagt te stellen en bewijzen dat hij letsel heeft opgelopen tijdens werktijd de (bewijs)bal bij de werkgever ligt. De werknemer die over getuigen van het ongeval beschikt is snel in zijn bewijs geslaagd. Zijn er geen getuigen, dan is het van belang dat werknemer onmiddellijk medische hulp heeft gezocht door bijvoorbeeld de inschakeling van een ambulance of bezoek aan een EHBO-post en dokterspost.

Is er sprake van zwaar letsel en hiervan is sprake als een ziekenhuisopname of medische operatie na een ongeval volgt, dan is de werkgever verplicht de Arbeidsinspectie in te schakelen. Deze arbeidsinspectie doet vervolgens een onderzoek naar het ongevalsgebeuren en bekijkt de vraag of er in overeenstemming met het Arbeidsomstandighedenbesluit is gehandeld. Wordt dit besluit overtreden dan wordt doorgaans een boete opgelegd aan de werkgever of volgt een strafrechtelijke vervolging. Een dergelijke boete of vervolging biedt doorgaans de civielrechtelijke onderbouwing van aansprakelijkheid van de werkgever.

Aangezien een werkgever meestal verzekerd is tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid, op grond van een zogenoemde AVB-polis (AansprakelijkheidsVerzekering Bedrijven) kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld en de schade rechtstreeks met deze assuradeur worden afgehandeld.

Praktijkvoorbeelden

Hier volgen een aantal praktijkvoorbeelden van veel voorkomende bedrijfsongevallen:

  • Val van steiger, ladder of trap;
  • Val van dak;
  • Letsel door onveilige machines, zoals zaagmachine, werkbank, etc etc;
  • Geraakt worden door vallende objecten op het werk;
  • Bekneld raken door lading;
  • Gewond raken tijdens laden en lossen;
  • Verkeersongeval tijdens werk (bijvoorbeeld onderweg van klant naar klant);
  • Letsel door te zwaar tillen;

ZZP-er

De zelfstandige zonder personeel (zzp-er) die wordt ingeschakeld door een aannemer om exact hetzelfde werk te doen als de eigen werknemers van een werkgever komen dezelfde mogelijkheden toe om letselschade te verhalen als de eigen werknemers van een werkgever. Dit heeft de Hoge Raad onlangs bepaald. Dit komt voort uit de onverzekerbaarheid van een zzp-er en de omstandigheid dat (de werkzaamheden van) een zzp-er eenvoudig onder de dekking van de polis van de werkgever kan worden geschaard.

Verkeersongevallen tijdens werk

Een werknemer die verplicht moet reizen van klant naar klant om zijn werk uit te oefenen, zoals de thuisverzorgende of verpleegster, kan letselschade verhalen indien hij tijden het werk een verkeersongeval overkomt. Het reizen van klant naar klant valt alsdan onder de werkzaamheden en de werkgever moet zich tegen deze schade verzekeren. Ook dit heeft de Hoge Raad bepaald.

Arbeidsconflict?

Veel werknemers zullen buitengewoon huiverig zijn om hun werkgever aansprakelijk te stellen uit angst hun baan te verliezen. Op zich is daar iets bij voor te stellen, maar de gevolgen van een ongeval kunnen dusdanig zijn, dat een werknemer goed stil moet staan bij zijn eigen financile risicos voor de toekomst. Na 104 weken ziektewet met in het beste geval in het eerste jaar ziekte volledige loondoorbetaling en het tweede jaar 70% volgt wellicht WIA. Voor een WIA-uitkering komt een slachtoffer niet zomaar in aanmerking met alle financile gevolgen die daaraan gekoppeld kunnen zitten.

Tegenover deze enorme financile risicos voor een werknemer en zijn/haar gezin staat het gegeven dat de werkgever doorgaans goed verzekerd is voor dit soort ongevallen en deze premie jaarlijks niet voor niets betaald. De vergelijking met een verkeersongeval (Schade Aanrijding Formulier invullen na een ongeval (wees hoffelijk) en de schade wordt afgehandeld en partijen gaan hun eigen weg) dringt zich danig op.

Kortom: houd vooral de eigen (financile) belangen in gedachten!

Advocaatkosten?

Ook voor dit soort ongevallen geldt dat een slachtoffer recht heeft op deskundige bijstand en de kosten hiervan ex artikel 6:96 BW voor rekening van de aansprakelijke partij komen. Kortom: ook hierin is uw advocaat gratis!

sinbag200x200

Bin Sing Bihar, 58 jaar, getrouwd, 2 kinderen en 3 kleinkinderen.

“Toen het balkon door een constructiefout instortte, wist ik niet meer hoe ik verder moest met mijn leven en of ik nog wel inkomen had.”

Direct contact

Mocht u direct een jurist willen spreken dan kunt u ons alle werkdagen telefonisch bereiken op 030 – 760 11 04.

Openingstijden

ma:
di:
wo:
do:
vr:
za:
zo:
08:30 – 17:30 uur
08:30 – 17:30 uur
08:30 – 17:30 uur
08:30 – 17:30 uur
08:30 – 17:30 uur
gesloten
gesloten

Bel ons op 030 – 760 11 04 en krijgdirect juridische hulp.

Het eerste advies voor een vaste lage prijs, bel ons nu!