Bel vrijblijvend voor een gratis advies 030 – 760 11 04

Schadeposten

De volgende schadeposten komen veel voor. Voor een verdere uiteenzetting is het ook zinvol de website van de letselschaderaad te bezoeken voor handige tips en praktische richtlijnen.

   • Smartengeld: het niet op geld waardeerbare voor alle leed, pijn en ongemakken;
   • Verlies aan verdienvermogen: een afname van het inkomen door (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid;
   • Schade wegens gemiste carrirekansen;
   • Pensioenschade: door verminderd inkomen kan er lagere pensioenopbouw plaatshebben;
   • Kosten voor huishoudelijke hulp: door de noodzakelijke inschakeling van derden om de huishoudelijke taken uit te voeren;
   • Reiskosten aan de medische sector: op grond van de richtlijnen van de letselschaderaad komen de variabele kosten per kilometer voor vergoeding in aanmerking;
   • Eigen risico ziektekostenverzekering;
   • Kosten medische behandeling die niet onder de polisdekking ziektekosten vallen;
   • Kosten ziekenhuisopname, conform richtlijnen letselschaderaad;
   • Kosten opname revalidatiecentrum, conform richtlijnen letselschaderaad;
   • Kosten aanpassingen woning die niet door WMO of andere regeling worden gedekt;
   • Verlies aan zelfwerkzaamheid: kosten vanwege de noodzaak een derde in te schakelen om het onderhoud in, om en aan de woning te verrichten;
   • Kosten tuinonderhoud;
   • Kosten aangepast bed, kussen of fiets;
   • Telefoon, porti en kopieerkosten;
   • Kledingschade;
   • Autoschade;
   • Wettelijke rente over de schade;
   • Kosten van een belangenbehartiger;

Direct contact

Mocht u direct een jurist willen spreken dan kunt u ons alle werkdagen telefonisch bereiken op 030 – 760 11 04.

Openingstijden

ma:
di:
wo:
do:
vr:
za:
zo:
08:30 – 17:30 uur
08:30 – 17:30 uur
08:30 – 17:30 uur
08:30 – 17:30 uur
08:30 – 17:30 uur
gesloten
gesloten

Bel ons op 030 – 760 11 04 en krijgdirect juridische hulp.

Het eerste advies voor een vaste lage prijs, bel ons nu!