Bel vrijblijvend voor een gratis advies 030 – 760 11 04

Verkeersongeval

Bij een verkeersongeval kan iedereen zich wat voorstellen. Een ongelukje zit in een klein hoekje en meestal is er enkel sprake van blikschade. Als voetganger of fietser word je beschouwd als zwakkere verkeersdeelnemer en kan je nagenoeg altijd de bij een ongeval betrokken auto, motor of vrachtwagen aansprakelijk stellen. Minderjarige verkeersdeelnemers genieten een nog verder gaande bescherming. Er zijn in dit soort gevallen veel mogelijkheden om letselschade te verhalen nu iedere auto, motor of vrachtwagen een verplichte verzekering heeft op grond van de WAM. Is er desondanks geen verzekering afgesloten of de dekking verlopen, dan bestaan er mogelijkheden om het Waarborgfonds Motorverkeer aan te spreken en te vragen de schade te vergoeden.

Kortom: mogelijkheden voldoende als een slachtoffer maar snel actie onderneemt. Hier volgen een aantal praktijkvoorbeelden van veel voorkomende ongevallen in het verkeer:

  • Kop-staart-botsing of de klassieke achterop aanrijding;
  • Frontale botsing (door een inhalende tegenligger of tegenligger die op de verkeerde weghelft beland);
  • Aanrijding met afslaande auto of motor;
  • Aanrijding met inhalende auto of motor;
  • Geschept als voetganger of fietser;
  • Geschept op een zebrapad;
  • Aanrijding met door rood verkeerslicht rijdend voertuig;
  • Botsing doordat geen voorrang wordt verleend;
  • Aanrijding veroorzaakt door onbekend gebleven auto, motor of vrachtwagen;
  • Ongeval door slecht, nat of gebrekkig wegdek;

Schuldloze derde

De inzittende van een auto (dus niet de bestuurder) en de opzittende van motor of scooter (dus niet de bestuurder) kunnen nooit schuld aan een aanrijding hebben. Deze zijn buiten hun schuld betrokken bij een aanrijding en worden beschouwd als schuldloze derde. Zij hebben altijd recht op vergoeding van hun volledige letselschade die zijn hebben opgelopen door een aanrijding of verkeersongeval. Als er sprake is van het meerijden met een dronken bestuurder of het niet dragen van de verplichte gordel kan het zijn dat een deel van de letselschade voor eigen rekening blijft. Uitgangspunt is echter dat deze schuldloze derde zijn schade vergoed krijgt.

Schade Verzekering Inzittenden

Tegenwoordig is er de schadeverzekering inzittenden (de zogeheten SVI) die maakt dat ook bij eenzijdige verkeersongevallen de bestuurder van een auto zijn schade vergoed krijgt. Zelfs bij ongevallen die de schuld van de bestuurder zijn. De gedachte achter deze verzekering is dat het niet redelijk zou zijn dat de chauffeur van bijvoorbeeld een busje met arbeiders op weg naar een klus als enige na een eenzijdig ongeval zijn schade niet vergoed zou krijgen, terwijl de inzittende collegas de schade wel vergoed krijgen op grond van de hiervoor genoemde schuldloze derdenregeling.

Check daarom zelfs als sprake is van een door de bestuurder zelf veroorzaakt ongeval of deze polis is afgesloten of niet. Ook in die gevallen kan de letselschade immers worden verhaald.

Waarborgfonds Motorverkeer

Is sprake van een ongeval dat is veroorzaakt door een auto die is doorgereden, een onverzekerd voertuig of een onbekend gebleven bestuurder dan zijn er mogelijkheden om de letselschade te verhalen op het daartoe in het leven geroepen Waarborgfonds Motorverkeer. Feitelijk de enige voorwaarde die voor dekking of schadevergoeding wordt gesteld is of het slachtoffer er alles aan heeft gedaan de dader te achterhalen. Het doen van aangifte bij de politie is hiertoe voldoende. Als hiervan sprake is, dan kan het Waarborgfonds worden aangesproken om de geleden en nog te lijden materiele en immaterile schade te vergoeden.

Meerdere ongevallen

Het komt helaas voor dat mensen meer dan eens slachtoffer worden van een ongeval in een korte periode. Twee ongevallen, bijvoorbeeld twee kop staart ongelukken na elkaar, hoeft geen probleem in de schaderegeling op te leveren. Als de letsels vergelijkbaar zijn, is het raadzaam de verzekeraar van het eerste ongeval het verzoek te doen regelend op te treden voor de volledige schade. De verzekeraars voor eerste en tweede ongeval kunnen dan vervolgens met elkaar een regeling treffen voor de totale schade zonder dat een slachtoffer deze discussie hoeft te voeren terwijl wel de totale schade wordt betaald.

Kosten

De kosten van belangenbehartiging zijn gratis. Deze kosten om uw recht te halen komen op grond van de wet (artikel 6:96 BW) voor vergoeding door de aansprakelijke partij in aanmerking. Het komt er kortweg op neer dat deze kosten onderdeel uitmaken van de schade die een slachtoffer heeft. Dat betekent dat als de aansprakelijkheid voor een ongeval is erkend u gratis en kosteloos een advocaat mag inschakelen. Sterker nog, de aansprakelijke verzekeraar moet u op deze mogelijkheid wijzen!

rutger j

Rutger de Jong, 17 jaar.

“Nadat ik was aangereden door een bellende chauffeur dacht ik dat ik nooit meer kon voetballen.”

Direct contact

Mocht u direct een jurist willen spreken dan kunt u ons alle werkdagen telefonisch bereiken op 030 – 760 11 04.

Openingstijden

ma:
di:
wo:
do:
vr:
za:
zo:
08:30 – 17:30 uur
08:30 – 17:30 uur
08:30 – 17:30 uur
08:30 – 17:30 uur
08:30 – 17:30 uur
gesloten
gesloten

Bel ons op 030 – 760 11 04 en krijgdirect juridische hulp.

Het eerste advies voor een vaste lage prijs, bel ons nu!